Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng

July 24, 2022 00:16:18
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng
Thời Sự
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng
/

Show Notes

Người Phi Công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng vào cõi vĩnh hằng. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

September 27, 2022 00:05:49
Episode Cover

Khi các chế độ độc tài đẩy người dân đến bước đường cùng

Các cuộc biểu tình hiện nay tại Iran và Nga đã để lộ yếu huyệt của các chế độ độc tài... (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

September 07, 2022 00:04:37
Episode Cover

Những cuộc “ăn mày dĩ vãng” bất tận

Trên thế giới chỉ những nước cộng sản, trong đó hẳn nhiên có Việt Nam, mới có phong trào xây dựng tượng đài. Chúng đều có chung đặc điểm: Vinh danh chiến công của một thời kỳ, vinh danh lãnh tụ và ngốn tiền ngân sách. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 27, 2022 00:20:40
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 27 Tháng Tư 2022

...

Listen