Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ

April 18, 2022 00:07:29
Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ
Thời Sự
Hành trình người Việt tại Mỹ và Lập Pháp Hoa Kỳ
/

Show Notes

Đọc lại câu chuyện lịch sử để thấy không phải một sớm một chiều hay chỉ riêng với một đời tổng thống nào mới giúp họ tạo dựng nên cuộc sống hiện nay mà đó là cả quá trình trong suốt gần nửa thế kỷ qua… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

March 23, 2022 00:14:29
Episode Cover

Chiến tranh và khổ đau

Putin đã để lại hình ảnh của một nhà độc tài gớm ghiếc như Hitler ngày xưa. Ông đã để lại cuộc chiến tranh mà ngày sau nhân loại luôn nhắc đến như một cuộc xâm lăng hơn là vệ quốc mà ông đã biện minh cho hành động của mình… (Podcaster: Phan Hoàng My) ...

Listen

Episode

March 10, 2022 00:07:53
Episode Cover

Nghi vấn siêu du thuyền của Putin

Ở Ý, “du thuyền của Putin” đã trở thành tên thứ hai của Scheherazade từ trước khi Putin đưa quân vào Ukraine. Một du thuyền khác, nhỏ hơn, Graceful, gắn liền từ lâu với Tổng thống Nga cũng được gọi là “du thuyền của Putin”… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

May 29, 2022 00:05:27
Episode Cover

Hà Nội ê ẩm vì cứ bị so sánh với sự văn minh của VNCH

Những bất cập của xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đường phát triển luôn được đem ra so sánh với những gì mà hai nền cộng hòa của miền Nam Việt Nam đã đạt được mà người dân vẫn nhớ mãi. Trong đó, giáo dục miễn phí và cách ứng xử nhã nhặn của nền giáo dục khiến ai nấy đều tiếc nhớ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen