Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử

September 09, 2022 00:06:31
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử
Thời Sự
Hồ sơ mật nhà ông Trump: Bộ Tư pháp khó xử
/

Show Notes

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đang lâm vào thế khó xử trong cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của cựu Tổng thống Donald Trump... (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

October 01, 2022 00:04:37
Episode Cover

Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa

Sách giáo khoa và 1,000 ông tiến sĩ... (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 22, 2022 00:15:10
Episode Cover

Chuyện chưa kể về lúc TT Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Sài Gòn

Lịch sử những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam tự do… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

May 01, 2022 00:11:26
Episode Cover

Stalin: Hồng quân cần được “hưởng chút vui vẻ với đàn bà hoặc thu vén chút đồ lặt vặt!”

Stalin: Hồng quân cần được “hưởng chút vui vẻ với đàn bà hoặc thu vén chút đồ lặt vặt!”… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen