Hồng Vệ Binh – quái thai của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc

August 01, 2022 00:10:37
Hồng Vệ Binh – quái thai của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc
Thời Sự
Hồng Vệ Binh – quái thai của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc
/

Show Notes

Bị tiêm nhiễm tuyên truyền bởi chủ nghĩa Mao, hàng triệu thanh niên TQ hừng hực khí thế sẵn sàng ủng hộ việc "thay đổi xã hội". (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

June 29, 2022 00:06:56
Episode Cover

Những tiết lộ giật mình từ bên trong Tòa Bạch Ốc!

Những thông tin mà nhân chứng Cassidy Hutchinson trình bày tại phiên điều trần thứ sáu ở Hạ Viện, chiều ngày 28 tháng Sáu 2022 chứng tỏ âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 đã có hình dáng của một cuộc “đảo chính” bạo lực mà sự kiện tấn công Quốc Hội ngày 6 tháng Giêng 2021 là kết quả thực tế. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

May 28, 2022 00:08:04
Episode Cover

NRA là ai?

Đa số người Việt có lẽ biết không nhiều về Hiệp hội Súng trường Quốc gia cũng như những sinh hoạt của họ. Phần lớn chỉ nghe đến NRA như một tổ chức vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền sở hữu súng… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

March 26, 2022 00:11:00
Episode Cover

Hồi ký Madeleine Albright – Chiến dịch vận động giành ghế ngoại trưởng

Nếu nghĩ rằng việc bổ nhiệm một ghế nội các trong chính trường Mỹ được thực hiện chỉ qua đánh giá năng lực mà không qua quan hệ cá nhân là không đúng. Trường hợp bổ nhiệm chức ngoại trưởng của Madeleine Albright là điển hình. Trong hồi ký, bà Albright tiết lộ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen