Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa

October 01, 2022 00:04:37
Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa
Thời Sự
Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa
/

Show Notes

Sách giáo khoa và 1,000 ông tiến sĩ... (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

May 31, 2022 00:11:32
Episode Cover

Khi các tổ chức LHQ ngày càng bị Trung Quốc xỏ mũi!

Để Trung Quốc tiếp tục thao túng các tổ chức thế giới chẳng khác gì “nuôi” một hiểm họa đối với tương lai toàn cầu. Điều đó chỉ có thể chặn lại khi thế giới nói chung và các cường quốc nói riêng không lùi vào hậu trường và nhường khoảng trống sân khấu cho Trung Quốc… (Podcaster: Phan Hoàng My) ...

Listen

Episode

December 31, 2021 00:06:30
Episode Cover

10 sự kiện đáng nhớ của Việt Nam 2021

...

Listen

Episode

March 12, 2022 00:11:47
Episode Cover

Thích Nhật Từ đã xuyên tạc Công giáo như thế nào?

Ông Thích Nhật Từ không chỉ tấn công, xuyên tạc Công giáo một lần. Thậm chí, ông ta là người mở ra phong trào “Phật tử không ăn lễ Giáng Sinh”… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen