Ngửa mặt lên trời mà nhổ

April 01, 2022 00:07:01
Ngửa mặt lên trời mà nhổ
Thời Sự
Ngửa mặt lên trời mà nhổ
/

Show Notes

Dựa vào những gì xuất hiện trên báo chí Việt Nam, thì có thể nhìn thấy rằng khoảng vài chục năm nay, sự phát triển về độ tráo trở của ngôn luận đang mỗi lúc vượt bậc… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 12, 2022 00:24:03
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 12 Tháng Tư 2022

...

Listen

Episode

March 10, 2022 00:07:53
Episode Cover

Nghi vấn siêu du thuyền của Putin

Ở Ý, “du thuyền của Putin” đã trở thành tên thứ hai của Scheherazade từ trước khi Putin đưa quân vào Ukraine. Một du thuyền khác, nhỏ hơn, Graceful, gắn liền từ lâu với Tổng thống Nga cũng được gọi là “du thuyền của Putin”… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 26, 2022 00:07:03
Episode Cover

Elon Musk mua Twitter có phải vì tự do ngôn luận?

Các nhà hoạt động chính trị đoán rằng Twitter dưới sự điều hành của Musk sẽ bớt ôn hòa hơn, cực đoan hơn… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen