Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 2

November 09, 2022 00:07:35
Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 2
Thời Sự
Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa – 2
/

Show Notes

Bài 2: Bối cảnh lịch sử của cuộc chia rẽ dân tộc. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 12, 2022 00:24:03
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 12 Tháng Tư 2022

...

Listen

Episode

March 25, 2022 00:17:03
Episode Cover

Từ chiến tranh Ukraine, lo số phận Việt Nam

Cuộc xâm lược của Vladimir Putin tại Ukraine làm cho dư luận quốc tế nghĩ tới một hành động tương tự của Tập Cận Bình ở Đông Á. Giới phân tích ngày càng nghiêng về khả năng Việt Nam mới là nơi xảy ra cuộc xung đột kế tiếp của thế giới… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

October 01, 2022 00:04:37
Episode Cover

Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa

Sách giáo khoa và 1,000 ông tiến sĩ... (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen