Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công

March 12, 2022 00:12:23
Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công
Thời Sự
Những lời của ông Thích Nhật Từ về Pháp Luân Công
/

Show Notes

Thượng tọa Thích Nhật Từ không phải thiếu thông tin về Pháp Luân Công mà dẫn đến có những diễn giảng phát biểu không đúng sự thật mà ông đã hữu ý diễn giảng sai bằng việc lặp lại những tuyên truyền giả dối được phát ra từ nhà cầm quyền Trung Quốc… (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

May 29, 2022 00:08:01
Episode Cover

Bạo lực súng ở Mỹ: Mối đe dọa an ninh quốc gia thật sự

Không quốc gia nào khác có số người chết vì súng đạn thậm chí chỉ bằng một nửa Hoa Kỳ và không quốc gia nào sánh được với Hoa Kỳ về số lượng súng đạn đang lưu hành bên trong biên giới… Chỉ riêng dữ kiện đó cũng phải khiến mọi người Mỹ phải dừng lại và suy nghĩ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

August 28, 2022 00:06:56
Episode Cover

Những nữ quái tuyên truyền của Putin

Dugina đóng một vai trò nhỏ hơn cha: Công khai quảng bá cho “quyền lực mềm Nga” và tấn công phương Tây bằng trang web và truyền hình. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

March 13, 2022 00:06:46
Episode Cover

Khoác áo Phật để phục vụ chế độ

Danh sách nạn nhân của ông Thích Nhật Từ gồm không chỉ những tôn giáo hay con người đang bị chính quyền dòm ngó, mà ngay cả những nhân vật lịch sử của VNCH cũng bị ông bôi nhọ… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen