Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ sẽ ra sao?

November 09, 2022 00:08:01
Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ sẽ ra sao?
Thời Sự
Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ sẽ ra sao?
/

Show Notes

Nước Mỹ vừa đi qua một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hết sức gay cấn mà nhiều người cho rằng là một phép thử độ bền của nền dân chủ lâu đời nhất thế giới. Sau cuộc bầu cử này, chính trị nước Mỹ sẽ ra sao? (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 26, 2022 00:07:03
Episode Cover

Elon Musk mua Twitter có phải vì tự do ngôn luận?

Các nhà hoạt động chính trị đoán rằng Twitter dưới sự điều hành của Musk sẽ bớt ôn hòa hơn, cực đoan hơn… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

April 06, 2022 00:25:45
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 6 Tháng Tư 2022

...

Listen

Episode

April 28, 2022 00:18:23
Episode Cover

Chào bình minh từ Saigon Nhỏ, ngày 28 Tháng Tư 2022

...

Listen