Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành

November 03, 2022 00:06:56
Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành
Thời Sự
Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành
/

Show Notes

Năm 2021 có hơn $1 tỷ các khoản thanh toán tiền chuộc (ransomware) của các đối tượng bị tấn công cho bọn hacker, cao hơn gấp đôi so với năm trước. (Podcaster: Nam Dương)

Other Episodes

Episode

April 01, 2022 00:07:01
Episode Cover

Ngửa mặt lên trời mà nhổ

Dựa vào những gì xuất hiện trên báo chí Việt Nam, thì có thể nhìn thấy rằng khoảng vài chục năm nay, sự phát triển về độ tráo trở của ngôn luận đang mỗi lúc vượt bậc… (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

June 24, 2022 00:06:41
Episode Cover

Đôi lời với ông Tổng Trọng: Cắt cành hay đào gốc?

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vừa nói chuyện với cử tri – những người được chọn lọc, đa số là cán bộ đảng viên già cả đã nghỉ hưu – về những quan tham vừa bị sờ gáy mà ông coi là vài cành cây sâu mọt phải cắt bỏ “để cứu cả cây”. Cứu được không? (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen

Episode

October 01, 2022 00:04:56
Episode Cover

Putin chịu thất bại nhục nhã tại vùng lãnh thổ vừa sáp nhập

Tổng thống Putin tổ chức hoành tráng lễ ký sắc lệnh sáp nhập các vùng đất lớn chiếm được ở miền Đông và Nam Ukraine. (Podcaster: Nam Dương) ...

Listen